preloader

KAYRA ET VE ET ÜRÜNLERİ

Kayraet Lezzetleri, Çiftlikten Çatala sizlere ulaştırılmaktadır.
Çiftliğimiz 62000 m2'lik açık alan üzerine kuruludur. Besi çiftliğinin bulundurabilirlik kapasitesi 10bin, yıllık yetiştirme kapasitesi 4 bin büyükbaş havyandır. Ayrıca tesis bünyesinde yeter uzaklıkta 500 baş kapasiteli karantina işletmesi mevcuttur. Tesisin kesimhanesi ise, günde 250 adet küçükbaş ve 125 adet büyükbaş hayvan kesim kapasitesine sahiptir.

KAYRA NEDİR ?

Türk ve Altay mitolojisinde yaratıcı baş tanrı. En çok Altay, Tuva, Hakas ve Yakut mitolojilerinde ön plana çıkar. Her şeyin yaratıcısı olarak mutlak üstünlüğü vardır. Göğün 17. katında oturur. Diğer tanrıları yaratmış ve altındaki katlarda görevlerine göre konumlandırmış. Diğer tanrılar kendisiyle kıyaslandığında, emirlerini yerine getiren birer meleğe benzetilebilir. Ancak İslam öncesi Türk kültüründe melek kavramı olmadığından, anlaşılması için böyle bir benzetme yapıyoruz. Evrenin yazgısını belirler. İyilik yönü ağır basar. Yeryüzünü yarattıktan sonra dokuz dallı bir ağaç diker. Bu ağaç yerle göğü birbirine bağlayan yaşam ağacı “Uluğ Kayın”dır. İnsanların atası olan dokuz kişi bu ağacın dallarından türer ve dokuz boy (dokuz ırk) bunların soyundan ortaya çıkar. Kayırmak fiilinin türetildiği “Kayra” sözcüğü lütuf demek. Kayramak ise korumak, himaye etmek.

WhatsApp Destek